Koordynator Projektu (projekt turystyczny)

Opis stanowiska:

 • Planowanie i kierowanie realizacją projektu,
 • Zarządzanie projektem zgodnie z zakresem, harmonogramem i budżetem projektu,
 • Monitorowanie postępów w projekcie i raportowanie do zarządu,
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 • Analiza potrzeb biznesowych,
 • Tworzenie strategii marketingowej,
 • Public relations,
 • Współpraca z biznesem, zespołem projektowym, oraz dostawcami zewnętrznymi,
 • Prowadzenie dokumentacji administracyjnej (oferowanie, zamówienia, umowy).
Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: zarządzanie, zarządzanie projektami, marketing, hotelarstwo lub turystyka.
 • Doświadczenia w zarządzaniu projektami,
 • Znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem projektami i metodyki
 • Zmysłu marketingowego, umiejętności planowania i monitorowania działań marketingowych
 • Umiejętności utrzymywania pozytywnych relacji z mediami,
 • Komunikatywności, otwartości oraz wysoko rozwiniętej świadomości biznesowej,
 • Dobrej organizacji pracy,
 • Prawa jazdy kat. B.
Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość współtworzenia nowego kreatywnego projektu,
 • Udział w konferencjach oraz szkoleniach,
 • Możliwość bezpłatnego dojazdu z centrum Łodzi,
 • Bezpłatny obiad pracowniczy,
 • Dofinansowanie nauki języka angielskiego,
 • Rabaty na usługi oferowane przez hotel oraz w grupie kapitałowej (medyczne, edukacja – studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe oraz kursy i szkolenia).
 

CV prosimy przesyłać na adres: martyna.mazurek@grupamolo.pl z dopiskiem „Koordynator Projektu”.