Podtrzymanie efektu wyszczuplenia

minimum raz w miesiącu (kostium własny)