Zwierzęta - Hotel MAGELLAN*** SPA & Business – Hotel SPA Polska

Zwierzęta

Lasy Sulejowskie zalicza się do najbogatszych ostoi ptaków leśnych w Polsce i ssaków. Można zobaczyć tu nietoperze, lisy, dziki, łosie, wiewiórki, jeże, wydry, bobry, łasice. Główną jednak atrakcją są bardzo znane żubry. Liczebność stada hodowlanego utrzymywana jest na poziomie 20 sztuk. Można je zobaczyć w Ośrodku Hodowli Żubrów w Smardzwicach.

Niezwykłą faunę można podziewać w Rezerwat Niebieskie Źródła, które są unikatowym w Europie wywierzyskiem jurajskim.

Świat owadów należy do najbardziej różnorodnych składników fauny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, pełen licznych osobliwości i interesujących elementów zoogeograficznych, świadczy o oryginalnym i swoistym charakterze przyrody naszej okolicy. Żyją tu m.in. skoczogonki, widelnice, ważki, chrząszcze wodne. Bogactwo świata motyli wyraża liczba około 1000 gatunków. Zaledwie kilka kilometrów od hotelu mogą Państwo zobaczyć Mikrokosmos Park Edukacyjno-Rozrywkowy. W Parku można spotkać niezwykle realistyczne rzeźby owadów, wykonane z dużą dbałością o ich budowę, znajduje się tam kilkadziesiąt owadów, znacznie większych od dorosłego. Ideą stworzenia Parku było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży, a także dorosłych na niezwykle bogaty świat owadów tu żyjących, często niedostrzeganych gołym okiem.

W wodach na terenie Parku występuje 35 gatunków ryb i smoczkoustych (minóg ukraiński), w tym gatunki charakterystyczne dla wyżynnej rzeki: świnka i kleń. W Pilicy, a zwłaszcza w Zbiorniku Sulejowskim, występuje wiele pospolitych gatunków ryb i płazów.  Nad brzegami Zalewu Sulejowskiego często można spotkać wędkarzy, którzy już wczesnym rankiem wybierają się na łódkę w poszukiwaniu smacznej rybki, dbając oczywiście o chronione gatunki.

A ponadto warto zobaczyć: